A A A

Czynne napinanie mięśni bez zmiany długości włókien. Statyczna praca mięśni (bez efektu ruchowego)

Efektywność tej metody zależy od dwóch czynników :

  • rodzaju zablokowania ruchomości stawowej i jej przyczyny
  • odporności pacjenta na ból

W ćwiczeniach tych ruchy w stawach pacjenta wykonuje fizjoterapeuta – stad nazwa ćwiczenia bierne.

Kwalifikują się do tych ćwiczeń mięśnie, których siła oceniana jest na granicy 0-1 stopnia w skali, gdy mięśnie nie wykonują żadnego skurczu.

Oparte są o własna siłę usprawnianego, a siła zewnętrzna ma tu jedynie charakter wspomagający.

Czasem niezbędne jest zastosowanie odciążenia, czy też pomoc w zapoczątkowaniu ruchu.

Ćwiczenia te służą głównie reedukacji mięśni czyli:

Ćwiczenia czynne w odciążeniu – bez pokonywania siły grawitacji

Sposoby uzyskiwania odciążeń:

  • podwieszenie – np. UGUL
  • zmniejszenie tarcia – gładkie powierzchnie, „wrotki”
  • środowisko wodne (zanurzenie pozorna utrata masy ciała)
  • ręka terapeuty