A A A

EFS kolor 72dpi

Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Rodzinnego Domu Opieki „Staś” w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 72.290,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.10.2020

W wyniku realizacji grantu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Rodzinnego Domu Opieki „Staś” poprzez doposażenie w  środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią
 i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.