A A A

1195464 kontrola 657 3231Rodzinny dom opieki “Staś” - miła atmosfera potwierdzona kontrolą MUW w Krakowie

Nasz RDO, jak każda tego typu instytucja, jest regularnie kontrolowany przez urzędników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jest nam niezwykle miło, gdy okazuje się, że nie tylko pozytywnie oceniane są nasze sale do ćwiczeń, pokoje dla seniorów czy urządzenia medyczne, ale z równie dużą radością przyjmujemy takie opinie, jak ta dotycząca atmosfery w naszym domu spokojnej starości.

Wyniki kontroli MUW w Krakowie

Według protokołu z kontroli (2 grudnia 2016) wynika, że relacje między mieszkańcami RDO, jak również między personelem a mieszkańcami są niezwykle przyjazne i ciepłe, a każdy pacjent traktowany jest w sposób indywidualny. Personel uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce. Dbamy także o przestrzeganie praw człowieka, w szczególności o prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Sami mieszkańcy naszego domu pomocy społecznej mówią pozytywnie o jakości naszych usług i chwalą wysoki poziom ćwiczeń usprawniających i rehabilitacyjnych.

Nie spoczywamy jednak na laurach, cały czas rozwijamy się i podejmujemy wszelkie starania, aby nasze usługi były na jak najwyższym poziomie, a kolejne kontrole przyniosły równie pozytywne opinie na temat działalności Rodzinnego Domu Opieki STAŚ w Gnojniku.

 

Pełny protokół pokontrolny dostępny TUTAJ