A A A

Można go zastosować po ustąpieniu obrzęku i stanu zapalnego.

Wyróżnia się dwa etapy:

  • zabieg przygotowawczy z użyciem oliwki
  • zabieg właściwy z użyciem leczniczego środka wspomagającego (krem, maść lub żel).

Wpływ masażu centryfugalnego:

  • podwyższenie temperatury oraz przekrwienie masowanej okolicy,
  • zmniejszenie objawów bólowych,
  • zwiększenie warunków odżywczych elementów okołostawowych i powierzchni stawowych.

Masaż wykonuje się codziennie lub co drugi dzień, a liczba zabiegów uzależniona jest od tempa rekonwalescencji.

Masaż należy łączyć z innymi zabiegami z fizykoterapii oraz ćwiczeniami zwiększającymi zakres ruchomości stawu, a także siłę i masę mięśni działających na staw.